03.12.2020

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

ამპელოგრაფიული კოლექცია

1. ხარისთვალა (კახეთი); 

2. წულუკიძის თეთრა (რაჭა);

3. სირგულა გრძელმტევანა (კახეთი);

4. ღრუბელა (კახეთი);

5, ღრუბელა (კახეთი);

6. მსხვილმარცვალა (იმერეთი);

7. ჩიტისთვალა კახური (კახეთი);

8. ღრუბელა უბუსუსო (ქართლი);

9. ღრუბელა უბუსუსო (ქართლი);

10. ბუერა (კახეთი);

11. ადრეულა თხელკანა.

1. საფერავი ბუდეშურისებრი (კახეთი);

2. საფერავისებრი (კახეთი);

3. მუჯურეთული (რაჭა – ლეჩხუმი);

4. ახმეტური შავი (კახეთი);

5. ღვინის წითელი (კახეთი);

6. დანახარული (ქართლი);

7. შავთხილა (კახეთი);

8. კუმსი შავი (კახეთი);

9. ახმეტური შავი (კახეთი);

10. იყალთოს წითელი (კახეთი);

1. საფერავი (კახეთი);

2.  ღვინის თეთრი (კახეთი);

3. წნორის თეთრი (კახეთი);

4. ზაქათალის თეთრი (კახეთი);

5. კუმსი თეთრი (კახეთი);

6. მირზაანული (კახეთი);

7. გრძელმტევანა (კახეთი);

8. ინსტიტუტის გრძელმტევანა (კახეთი);

9. მსხვილთვალა (იმერეთი);

10.მსხვილი ყურძენი (იმერეთი);

11. ადრეულა სქელკანა (ქართლი).

1. კახის თეთრი (კახეთი);

2. ჩიტისთვალა ბოდბური (კახეთი);

3. ინგილოური (კახეთი);

4. ჭროღა;

5. ქისტაურული წითელი (კახეთი);

6. კახის თეთრი (კახეთი);

7. ჩიტისთვალა (კახეთი);

8. ოცხანური საფერე (იმერეთი);

9. სირგულა კლონი;

10. გომის თეთრი (ქართლი).

1. წითელი ბუდეშური (კახეთი);

2. ალადასტური (გურია);

3. შავი ჩიტისთვალა (კახეთი);

4. მწკლარტა (კახეთი);

5. ინგილოური (კახეთი);

6. ღრუბელა შიშველფოთლიანი (ქართლი);

7. მოქათური (რაჭა);

8. ღრუბელა კახური (კახეთი);

9. წყობილა (კახეთი).