03.12.2020

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

1 min read

ქიზიყური წარმოშობის (სოფ. ბოდბე) თეთრყურძნიანი ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ფორმის, ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ ან ღრმად დანაკვთული, ქვედა მხარეს ხშირი ქეჩისებრი...

1 min read

გამოყვანილია პროფესორების – მაქსიმე და რეზო რამიშვილების მიერჰამბურგის მუსკატისა და განჯურის შეჯვარებით. ფოთოლი საშუალო ზომის და განივოვალურია, სამ-ხუთნაკვთიანი, ქვედა მხარეს...

1 min read

სელექციონერ ვ. ლოლაძის მიერ 1934 წელს საფერავის ჩვეულებრივი ფორმიდან გამოვლენილი, მაღალმოსავლიანი და ხარისხიანი კლონია. კლონი თავის დროზე ფართოდ გავრცელდა გურჯაანის,...

1 min read

სინონიმები: ქისტაურული საღვინე. კახური წარმოშობის თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მრგვალი, ხუთნაკვთიანი, საშუალ-ოდ ან ღრმად დანაკვთული, ქვედა მხარეს საშუალო...

1 min read

კახური ვარდისფერყურძნიანი ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, ოვალური ან კვერცხისებრი ფორმის, სამი, იშვიათად ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ დანაკვ-თული, ქვედა მხარეს საშუალო სიხშირის აბლაბუდისებრი...

1 min read

სინონიმები: ასანბეგურა, ხასანბეგურა. ინგილოური წარმოშობის ქართული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია და ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინკახეთის რაიონებში ცალკეული ძირების სახით...

1 min read

კახური წარმოშობის ფერადყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლი პატარა ან საშუალო სიდიდისაა, განივ-ოვალური ფორმის, სუსტად ან საშუალოდ და-ნაკვთული, სამი, ზოგჯერ ხუთნაკვთიანიც, ქვედა...

1 min read

სინონიმები: ჭროღა კახური, ჭროღა ვაზი. კახური თეთრყურძნიანი ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომის და მომრგვალო, სამნაკვთიანი, საშუალოდ ანსუსტად დანაკვთული, იშვიათად თითქმის მთლიანი,...

1 min read

რაჭული წარმოშობის წითელყურძნიანი ჯიშია. ფოთოლი საშუალოზომისაა ან დიდი, კვერცხისებრი ფორმის, სამნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული, ქვედა მხარეს სუსტი აბლაბუდისებრი შებუსვით. ყვავილი ორსქესიანია....

1 min read

1970-იან წლებში საფერავის ზვრებში ცალკეულ ძირებად გვხვდებოდა კახეთის ზოგიერთ რაიონში. ბოტანიკური ნიშნებით საკმაოდ ახლოს დგას საფერავთან და მარცვლის მომრგვალო ფორმით,...