05.12.2020

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: ქართლი. ამ ჯიშის ყურძენი იმდენად წვნიანია, რომ კალათაში ჩაწყობისთანავე წვენი გამოსდის. ამ თვისებებმა მისი სახელის...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. ზრდა სრული ფოთოლი საშუალო ზომისაა, სამნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული ან მთლიანი. ფოთლის ქვედა მხარე სუსტადაა...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა : კახეთი. სახელწოდება მიღებული აქვს ჯიშისთვის დამახასიათებელი კუმსი მტევნების გამო. კუმსი შავი ძველად ფართოდ იყო...

1 min read

სინ. ადანასური. წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: იმერეთი. ისევე, როგორც არაერთი ქართული ჯიში, ადანასურიც სავარაუდოდ მისი გამავრცელებლის სახელს ატარებს. ხოლო...

1 min read

კახური მცირედ გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გვხდება საკოლექციო ნაკვეთებში. ყვავილი ორსქესიანია. მტევანი საშუალო ზომის. კონუსური ფორმის. გამოიყენება ღვინის დასამზადებლად. სიმწიფის...

კახური იშვიათი წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გვხდება საკოლექციო ნაკვეთებში. ყვავილი ორსქესიანია. მტვევანი პატარა ან საშუალო ზომის, კონუსური ფორმისა. გამოიყენება საღვინედ. სიმწიფის...

1 min read

თეთრყურძნიანი სასუფრე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. ზრდა სრული ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, ხუთნაკვთიანი. ფოთლის ქვედა მხარის შებუსვა საშუალო ჯაგრისებრია. ყვავილი...

ქართული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშის დანახარულის მაღალმოსავლიანი კლონია. გვხვდება საკოლექციო ნაკვეთებში. დანახარულის მსგავსად გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების წითელი ღვინის დასამზადებლად. სიმწიფის საგვიანო...

იმერული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გვხდება საკოლექციო ნაკვეთებში. ყვავილები ორსქესიანია. მტევანი საშუალო ზომის. გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების საღვინე და სასაფურე ყურძნად. მიეკუთვნება...

ქართლის თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გვხდება საკოლექციო ნაკვეთებში. ყვავილი ორსქესიანია. მტევანი საშუალო ზომის. გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძნად. მცირე მოსავლიანია. სიმწიფის...