05.12.2020

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

გორულა ქართლის თეთრყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო თვალსაზრისით მიეკუთვნება ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს, ამის დამადასტურებელია: მტევნის გარეგნული სილამაზე, სიდიდე,...

საქართველოს ისტორიული ცნობილ თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ჩინური განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც ხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის...

1 min read

სინონიმი: შონური, სვანური. უძველესი, მეგრული სტანდარტული ვაზის ჯიშია. 2004 წლის აღწერის მონაცემებით, ჯიში რესპუბლიკაში 151 ჰექტარზეა გაშენებული, ყველაზე მეტად –...

1 min read

ალადასტური – გურული წითელყურძნიანი, სტანდარტული ვაზის ჯიშია. მისი ნარგავები, 2004 წლის მონაცემებით, ძირითადად იმერეთისა (23 ჰა) და შიდა ქართლის (13...

1 min read

იმერული წარმოშობის წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. 2004 წლის მონაცემებით, ჯიშს იმერეთში 5 ჰა ფართობი უჭირავს და ძირითადადგავრცელებულია ზესტაფონის, ჭიათურის, ბაღდათისა და...

1 min read

სინონიმი: ოყურეშული. სტანდარტული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ძირითადად, ლეჩხუმში, ცაგერის რაიონშია (2004 წლის აღწერით, 8ჰა-ზეა)გავრცელებული. გვხვდება აგრეთვე ამბროლაურის რაიონში და საკოლექციოვენახებში....

1 min read

სინონიმები: ჩხაველი. გურიის აბორიგენული, ვარდისფერ ყურძნიანი,სტანდარტული ვაზის ჯიშია და ძირითადად ოზურგეთ-ჩოხატაურის რაიონებშია (20ჰა) გავრცელებული. მცირე რაოდენობით აჭარაშიც გვხვდება. ფოთოლი საშუალო...

1 min read

ვარდისფერა – კახური წარმოშობის ფერადყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლიდიდი ზომის, მომრგვალო, ზოგჯერ ოვალური, სამ-ხუთნაკვთიანი, სუსტად ანსაშუალოდ დანაკვთული, ქვედა მხარეს შეუბუსავი. ყვავილი...

1 min read

სინონიმები: განახარული. ცალკეულ ძირებად გავრცელებული ქართლის ძველი, წითელყურძნიანი ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, თითქმის მომრგვალო ან მცირედ წაგრძე-ლებული ფორმის, საშუალოდ დანაკვთული,...

1 min read

სინონიმები: წითელი ბუდეშური, შავი ბუდეშური, თამარეული.ჯერ კიდევ საუკუნის წინ მისი გავრცელების არეალი მთელ სამხრეთ და დასავლეთ საქართველოს მოიცავდა. დღეისათვის ცალკეულ...