28.09.2022

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

ვაზი

ქართლის თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გვხდება საკოლექციო ნაკვეთებში. ყვავილი ორსქესიანია. მტევანი საშუალო ზომის. გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძნად. მცირე მოსავლიანია. სიმწიფის...

1 min read

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. კახურ ვაზთა ჯიშების წარმომადგენელია. ერთეული ძირები გვხდება ძირითადად ბოდბეში მწვანისა და რქაწითელის ნარგავებში. ზრდასრული...

1 min read

თეთრყურძნიანი სელექციური სასუფრე ვაზის ჯიშია. აგუნა - ღვინის ღვთაება. გამოყვანილია საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის კათედრაზე. ავტორები პროფესორები – მაქსიმე და...

1 min read

სელექციონერ ვ. ლოლაძის მიერ 1934 წელს საფერავის ჩვეულებრივი ფორმიდან გამოვლენილი, მაღალმოსავლიანი და ხარისხიანი კლონია. კლონი თავის დროზე ფართოდ გავრცელდა გურჯაანის,...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. სინონიმები: ქისტაურული საღვინე, ქისტაურული ღვინის, ქისტაურული წითელი. ზრდასრული ფოთოლი საშუალო ზომისაა, ხუთნაკვთიანი, ფოთლის ქვედა...

1 min read

კახური ვარდისფერყურძნიანი ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, ოვალური ან კვერცხისებრი ფორმის, სამი, იშვიათად ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ დანაკვ-თული, ქვედა მხარეს საშუალო სიხშირის აბლაბუდისებრი...

1 min read

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. სინონიმები: ასანბეგურა, ხასანბეგურა. თავისი ამპელოგრაფიული ნიშნით ძალიან ახლოს დგას კახეთის თეთრი ვაზის ჯიშებთან. ივანე ჯავახიშვილის...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახური. ზრდასრული ფოთოლისაშუალო და  პატარა ზომისაა, სამნაკვთიანი, იშვიათად ხუთნაკვთიანი. ფოთლის ქვედა მხარე შებუსულია საშუალო სიხშირის...

1 min read

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. სინონიმები: ჭროღა, ჭროღა ვაზი ზრდასრული ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, სამნაკვთიანი, ფოთლის ქვედა მხარე შეუბუსავია....

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: რაჭა. ზრდასრული ფოთოლი საშუალო და დიდი ზომისაა, კვერცხისებრი ფორმის, სამნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული. ფოთლის ქვედა მხარე...