10.08.2022

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

ქართველი ბერები ინარჩუნებენ მეღვინეობის ტრადიციებს – CNN