10.08.2022

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

ისრაელ ჰასსონი

ჩანაწერი ალავერდის მონასტრის მარნის შთაბეჭდილებების წიგნში (29.12.2019):

For dear bishop David,

the honorable and dear friend

with pleasure and happiness we have found a

true new friend, may we all have mane more

years of friendship, creation together.

Thank you for the warm hospitality and trust.

Israel hasson

head of Israel and antiquity authorities.