10.08.2022

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

ალავერდის მონასტერში აღდგენილი უძველესი მარანი ჩინეთის, სახალხო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დაათვალიერა