10.06.2023

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

ალავერდის მონასტერში აღდგენილი უძველესი მარანი ჩინეთის, სახალხო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დაათვალიერა