28.09.2023

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

ვაზის ჯიშები

1 min read

წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. სინონიმები: მსხვილმარცვალა საფერავი. საფერავის ერთ-ერთი ვარიაციაა. გამოვლენილია 1932 წელს სელექციონერ ვასილ ლოლაძის მიერ. ჩვეულებრივი საფერავისგან მტევნის...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. მცირე ნარგავებადაა გავრცელებული კახეთში, ძირითადად გურჯაანისა და თელავის მუნიცეპალიტეტებში, აგრეთვე ქვემო ქართლში, ბოლნისისა და...

1 min read

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: რაჭა-ლეჩხუმი. სინონიმები: ალაბეური თეთრი, თეთრი არაბეული. ზრდასრული ფოთოლი მცირე ზომისაა, მომრგვალო, ზოგჯერ ოვალური, მცირედ დანაკვთული,...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: ქართლი. ამ ჯიშის ყურძენი იმდენად წვნიანია, რომ კალათაში ჩაწყობისთანავე წვენი გამოსდის. ამ თვისებებმა მისი სახელის...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. ზრდა სრული ფოთოლი საშუალო ზომისაა, სამნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული ან მთლიანი. ფოთლის ქვედა მხარე სუსტადაა...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა : კახეთი. სახელწოდება მიღებული აქვს ჯიშისთვის დამახასიათებელი კუმსი მტევნების გამო. კუმსი შავი ძველად ფართოდ იყო...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: იმერეთი. სინ. ადანასური. ისევე, როგორც არაერთი ქართული ჯიში, ადანასურიც სავარაუდოდ მისი გამავრცელებლის სახელს ატარებს. ხოლო...

1 min read

წითელყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. სახელწოდება მიღებული აქვს მარცვლის ფორმასა და შეფერილობის გამო, რომელიც ძალიან ჰგავს შავ...

1 min read

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. სინონიმი: შავი ყურძენი. ზრდასრული ფოთოლი დიდი ზომისაა, მომრგვალო, ზოგჯერ გულისმაგვარი ფორმის, მცირედ ან საშუალოდ...

1 min read

თეთრყურძნიანი სასუფრე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი. ზრდა სრული ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, ხუთნაკვთიანი. ფოთლის ქვედა მხარის შებუსვა საშუალო ჯაგრისებრია. ყვავილი...